Categories
Bookmarks

  O lekarzu

  Dr n.med. Ewa Kołecka

  Specjalista  ortopedii i chirurgii urazowej

  Sekcja Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego

   

  – Ortopeda dzieciecy z 25 letnim stażem pracy w  Instytucie C Z M P oraz poradni preluksacyjnej

  -Absolwentka Akademii Medycznej  w Łodzi .

  -Dyplpm specjalisty   II  stopnia uzyskała  w 1995 r. pod kierunkiem    dr n. med.  Jakuba  Faflika

  -Tytuł   dr m. ned.   Uzyskała w 2005 r . na podstawie rozprawy doktorskiej  : Zastosowanie  stabilizacji

  zewnętrznej   w leczeniu   złamań   trzonów   kości   udowej   i piszczelowej    u dzieci :  Uniwersytet

  Medyczny  w Łodzi   :  Promotor  prof. dr hab. Andrzej Chilarski

  KURSY I SZKOLENIA W KRAJU I ZA GRANICĄ

  -„ Metoda Ponsetiego w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej” -2009 r.  Prof. Jose Morcuende MD,PhD   University  of Jowa, Departament of Ortopedics and Rehabilitation, JOWA , USA

  –  „Ultrasonograhy  of  musculoskeletal  system : “ Diagnostyka  ultrasonograficzna  narządu  ruchu”

  Roztoczańska  Szkoła  Ultrasonografii   2010 r.

  – staże  zagraniczne w Wiedniu 1989r-  USG  stawu biodrowego u niemowląt m/o Grafa

  -Sztutgart   – OLGAHOSPITAL- Pediatriches  Zentrum  der  Landerhauptstadt  : Akademisches Lehrkrankenhaus  Tubingen :  Operacyjne leczenie wrodzonych stop końsko – szpotawych pod kierunkiem Prof. Dr.  med .  K. Parscha. – 1999 r.

  – Oraz Kliniki w Polsce : Otwock ,  Poznań, Zakopane, Warszawa

  PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ:

  – Leczenie wad wrodzonych i nabytych stóp : Stopa końsko-szpotawa – leczenie metodą Ponsetiego oraz operacyjne –uwolnienie okołoskokowe  m/o Cincinnati , osteotomie „ plus” kości klinowej – „minus” kości sześciennej , astragalektomie , artrodezy, arthroryzy , split posterior tendon transfer, operacyjna korekcja paluchów koślawych metodą Petersena, wydłużanie m. brzuchatego łydki sposobem Vulpiusa, wydłużanie i  przezskórne przecinanie ścięgna Achillesa i inne.

  -leczenie dzieci z artrogrypozą:  zachowawcze i operacyjne leczenie przykurczów stawów kończyn dolnych i górnych .

  -Wady wrodzone  i nabyte rąk, polidactylia, syndaktylia, wrodzony zrost promieniowo–łokciowy i inne.

  – Leczenie  przykurczów spastycznych k. dolnych i górnych w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego.

  – Leczenie dzieci z przepukliną oponowo–rdzeniową: zapobieganie zwichnięciom stawów biodrowych, korekcja zachowawcza i operacyjna zniekształceń stóp i inne.

  -Leczenie chorób wieku rozwojowego – zwichnięcia stawów biodrowych – diagnostyka ultrasonograficzna – profilaktyka, leczenie zachowawcze aparatami odwodzącymi, metoda „Over Head „ oraz leczenie operacyjne -rekonstrukcja stawu biodrowego sposobem Saltera i Degi.

  – leczenie jałowych martwic : choroby Perthesa , Osgood – Schlatera , Blaunta, Haglunda i . inne.

  – leczenie młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej, nawrotowego zwichniecia rzepki, biodra trzaskającego, usuwanie kostek dodatkowych i inne .

  LECZENIE URAZÓW : zachowawcze i operacyjne

  – metodą zespolenia sródszpikowego TEN

  – metodą stabilizacji zewnętrznej ORTOFIX  i inne.

  ORTOPEDIA DOROSŁYCH  : leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych,  bóle stawów i kręgosłupa, zespół bolesnego barku, zapalenia kaletek maziowych, paluchy koślawe, urazy i inne.

  BADANIA KLINICZNE: Wpływ gąbki garamycynowej na staw kolanowy królika. Ewa Kołecka, Jakub Faflik, Andrzej Kałurzyński: Kwartalnik Ortopedyczny 1998.

  Celem eksperymentu było wykazanie wpływu  gąbki garamycynowej na chrząstkę stawu, błonę maziową stawu kolanowego młodych królików oraz czas wchłaniania się gąbki i czas uwalniania  gentamycyny do krwioobiegu.

  Wyniki wykonanych badań pozwoliły na bezpieczne implantowanie gąbki garamycynowej  do stawów i ognisk zapalnych w kościach noworodków i dzieci z ropnym zapaleniem stawów.

  PRACE NAUKOWE: opublikowane w  czasopismach naukowych i wygłoszone na międzynarodowych konferencjach: z afiliacją ICZMP

  – Operacyjne leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej –ocena wyników//Chir.Narz.Ruchu  Ortop.Pol.2001 T 66 nr 4 ,s 365-368//Kołecka E., Faflik J.,Kucharski R.

  – Leczenie deformacji stóp z artrogrypozą – ocena wyników //Chir.Narz.Ruchu Ortop. Pol.2006 r (6) ,71// Kołecka E,. Niedzielski K.,Lipczyk Z.,Bik K.,Kraska T.,Golański G.

  -Stopa końsko-szpotawa, występowanie rodzinne//Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.2009r// Kołecka E.,Niedzielski K.,Cukras Z.,Piotrowicz M.

  -Operacyjne leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej; Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO i Tr.-Poznań 1-3 VI 2000 r Kołecka E.,Faflik J.,Kucharski R.

  – Zastosowanie płata obrotowego w zamknięciu rany operacyjnej w ciężkiej deformacji końsko-szpotawych stóp ; Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO I Tr. Poznań 1-3VI 2000 r –Plakat Faflik J.,Kołecka E.,

  -Zastosowanie stabilizacji zewnętrznej w leczeniu złamań trzonu kości udowej i piszczelowej u dzieci. //XXXI Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej PTChDz.6-7 XII 2002 // Kołecka E.,Chilarski A.

  -Bezgipsowa metoda leczenia kości długich u dzieci // XXVII Sympozjum Sekcji Urazowej Chirurgów Dziecięcych Warszawa 1998r – plakat // Kołecka  E.,Bik K.,FaflikJ.

  -Złamania typu di Monteggi i u dzieci //W:Następstwa  uszkodzeń urazowych chrząstek wzrostowych i nasad kości długich / pod red.Tomasza Karskiego –Lublin ; Wydaw. Folium , 1998//Kołecka E.,Faflik .

  -Przypadek Wapnicy guzkowatej u niemowlecia zlokalizowanej w okolicy lewego stawu biodrowego. //Kwartalnik Ortopedyczny  1993 r nr 4 ;77-80// Kołecka E.

  -Profilaktyka wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dzieci //Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol 1991r//

  Bik K.,Lipczyk Z., Faflik J., Kołecka E.

  -Ocena wyników leczenia złamań trzonów kości udowej,piszczelowej i ramiennej u dzieci leczonych metodami zespolenia sródszpikowego i stabilizacji zewnetrznej //Chir.Narz.Ruchu i Ortop.Pol.2009r//KołeckaE.,Niedzielski K.,Lipczyk Z.,Flont P.

  -Torbiele kości u dzieci roz.5 pt.Łagodne guzy, zmiany guzopodobne wieku dziecięcego.W; Guzy kości u dzieci –diagnostyka i leczenie.Red.Czesław Stoba i Piotr Czaderna,Lublin 1997r 112-122 –Folium//Faflik J., Lipczyk Z., Kołecka E.

  -Złamania typu di Monteggii u dzieci.  //  III Seminarium Sekcji  Ortopedii Dziecięcej PTO i Tr . Urazy chrząstki wzrostowej, złamania sród i okołostawowe u dzieci i młodzieży, Kraków 1996 //Kołecka E., Faflik J.

  -Postępowanie w złamaniach kości długich u dzieci z współistniejącymi urazami wielonarządowymi.// X Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej; Polsko Amerykański  Instytut Pediatrii-Prokocim  1998//Kołecka E ., Faflik J.

  -Torbiel tętniakowata // Międzynarodowe  Seminarium n.t.  Guzy kości u dzieci , Sopot 15-17 .06.1995r//Lipczyk Z.,Faflik J., Kołecka E.

  -Zastosowanie przeszczepu strzałki własnej w leczeniu torbieli kości ramiennej // Międzynarodowe Sympozjum n.t. Guzy kości u dzieci 1995 //Lipczyk Z., Faflik J., Kołecka E.

  -Zmiany torbielowate okolicy krętarzowej – taktyka postępowania, leczenie//Międzynarodowe Seminarium n.t. Guzy kości u dzieci .Gdańsk 1995 // Faflik J., Lipczyk Z., Kołecka E.

  POZDRAWIAM I ZAPRASZAM DZIECI I DOROSŁYCH

  Dr n. med. Ewa Kołecka

   

  Search
  Archives